ATEX niveausensoren EGE Elektronik

Merk(en):

ATEX niveausensoren

ATEX niveausensoren voor gebruik in zone 0 worden gebruikt met de bijbehorende versterkers die in het betreffende aansluitschema staan vermeld. De analyseapparaten werken buiten het Ex-gebied. Sensoren van de serie KGFTa…Ex worden gebruikt in combinatie met een tussenversterker, die is goedgekeurd voor installatie in zone 0 of zone 1.

Capacitieve niveausensoren zijn gebaseerd op een diëlektrische meetmethode. Alle media die zich rond de meetelektrode van de sensor bevinden, die in de punt van de sonde is ingebouwd, veranderen de toestand van de diëlektrische balans tussen de meetelektrode en de omringende ruimte. Deze verstoring van de balans activeert een schakelcommando in het apparaat.

De balans kan worden aangepast met een ingebouwde potentiometer, zodat materialen met verschillende bulkdichtheden en dienovereenkomstig verschillende diëlektrische constanten optimaal kunnen worden gemeten. Metalen of met metaal beklede vaten moeten worden geaard. In het geval van plastic vaten gevuld met elektrisch geleidende materialen, moeten deze laatste worden geaard. In het geval van plastic vaten gevuld met niet-geleidende materialen, kan een geaarde metalen band aan de buitenkant van het vat worden gebruikt als tegenelektrode.

ATEX niveausensoren

En klik door om direct de producten hiervan te zien.

Opto glas sensor ATEX EGE Elektronik

Optische ATEX niveausensor

GAS-EX catagorie 1, EX ia IIC T6 Ga
Bestand tegen kerosine en motorbrandstof

Capacitieve ATEX sensor EGE Elektronik

Capacitieve ATEX niveausensoren

Tot 180°C
Gas: zone 0, scheidingswand zone 0/zone 1

ATEX versterkers voor capacitieve niveausensoren EGE Elektronik

ATEX versterkers

Kabelbreuk- en kortsluitbewaking
Relais / change over

Installatie voorschriften

De sensortip van de korte niveausensoren die vanaf de zijkant worden geïnstalleerd, moet zich in de container bevinden. Om opbouw te voorkomen, wordt aanbevolen om deze sensoren onder een hellingshoek van ca. 20° te monteren. Zorg ervoor dat bij staafvormige sensoren de punt niet wordt beïnvloed door zijdelingse krachten. Dergelijke krachten kunnen bijvoorbeeld optreden bij het gebruik van sensoren in de buurt van vulopeningen of mixers. Gebruik alleen materialen voor behuizing en afdichting die geschikt zijn voor de betreffende toepassing.

Installatie EGE

Bij inbouwmontage kan de sensor tot aan het actieve oppervlak in beïnvloedingsmateriaal worden ingebouwd zonder de eigenschappen te veranderen. Bij niet-inbouwmontage moet er rekening worden gehouden met een metaalvrije zone rond de sensor. Voor alle sensoren moet een vrije zone naar het materiaal tegenover de sensor worden aangehouden.

Installatie capacitieve sensoren

Bij het plaatsen van de sensoren moet een minimale afstand worden aangehouden tussen de apparaten om wederzijdse beïnvloeding te voorkomen. Bij twijfel moet een test worden uitgevoerd onder toepassingsomstandigheden. Bij capacitieve sensoren moet de zijdelingse afstand ten opzichte van elkaar minimaal overeenkomen met de dubbele diameter van de sensor. Bij afstanden groter dan acht keer de diameter geen onderlinge beïnvloeding men is te verwachten. Voor tegenover elkaar geplaatste sensoren moet rekening worden gehouden met een minimale afstand van acht keer de nominale schakelafstand.

Onze markten

De toepasbaarheid van Capacitieve niveausensoren en de voordelen die het biedt, zijn nagenoeg in elke markt inzetbaar, een overzicht:

Bouw en infrastructuur

Bouw & infrastructuur

Elektro- & Installatietechniek

Elektro- & Installatietechniek

Scheepvaart en voor de kust

Scheepvaart en voor de kust

Energie & Utiliteit

Energie & Utiliteit

Industriële machines

Industriële machines

Automotive

Automotive

Olie & Gas

Olie & Gas

Luchtvaart

Luchtvaart

Over Idétrading Electronics

Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan a-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere EGE Elektronik. Ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.

Distributor EGE Sensor Technik